​Aflastningens målgruppe​

​I aflastningsafdelingen på Espehøj er delt i 2 grupper, en lille-gruppe med 9 børn i alderen 6-12 år, samt en teenagergruppe med 5 børn i alderen 12-18 år.

Der er mulighed for foranstaltning ud over det 18. år, såsom efterværn i egen lejlighed, med fortsat støtte fra os.

Tilbudet er åbent for børn på 5-15 år ved indskrivning med kognitive, emotionelle, sociale og/eller fysisk dysfunktioner. Det enkelte barns funktionsmåde/adfærd og behov vil nøje blive vurderet i forhold til den allerede etablerede børnegruppe på Espehøj.​​​

Årsag til valg af målgruppe:

Vi har valgt samme målgruppe som døgnafdelingen Espehøj. Det har vi valgt fordi vi har erfaring med denne målgruppe og der kan laves fælles kurser. Samt personalet vil kunne vikarierer for hinanden. Børnene i afdelingerne vil bedre kunne lege sammen og hvis der er mulighed herfor, deltage i samme aktiviteter.​

I vores tid som plejefamilie er det de ovennævnte problematikker og adfærd vi har arbejdet med. Dette ønsker vi at fortsætte med, da vi mener vi har fået opbygget erfaring hermed samt opnået gode resultater med de opgaver vi har haft.

Vi bor på landet, har meget plads både ude og inde, som giver børnene mulighed for at kunne være sammen i leg både ude og inde samt trække sig og være alene. Vi har mulighed for både fysiske og stille aktiviteter.

Vi udnytter de muligheder Espehøj giver, i form af dyre pasning, traktorkørsel med voksen, gå og lege i naturen, cykle til skov og strand.

Derfor er vores erfaring at rammerne omkring bygninger, aktiviteter m.v. passer fint til den valgte målgruppe. 

​Børnenes problematikker /adfærd kan være:​

Kognitive vanskelighed i lettere til moderat grad, for eksempel , lettere til moderat grad af hyperaktive, impulsive og opmærksomhedsforstyrrede børn, lettere stereotyp adfærd, lettere motoriske og vokale tics.

Mentalt retarderede, dårlig begavede og faglig dårlige.

Emotionelle vanskeligheder, for eksempel depressive træk, følelsesmæssig ustabil, følelsesmæssigt umodne og psykisk handicap.

Sociale vanskeligheder for eksempel samspil med andre mennesker, problematikker omkring almindelige samfundsmæssige spilleregler.

Fysiske handicappede, for eksempel motoriske og sanse problematikker.​​

Aflastnings afdelingen modtager ikke børn med følgende problematikker/adfærd​

Massive fysiske og psykiske handicap , grundet adgangsforhold og normering.

Meget udadreagerende børn, vi vil passe på hinanden på Espehøj og målgruppen falder udenfor normeringen.

Misbrugere, grundet normering og falder udenfor målgruppen.

Kontakt​

Espehøj

Kristiansholmsvej 4

4262 Sandved

CVR: 31378966

Leder

Karin Linulf

​Tlf.: 27 21 90 70

E-mail: karin@espehoej.dk

Souchef
Lone Andersen

Tlf.: 41 29 99 70

E-mail: lone@espehoej.dk

Skriv en besked​

Har du spørgsmål, så skriv her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt