​​Aflastningens pædagogik

Pædagogik

Espehøjs aflastning er som udgangspunkt ikke et behandlingstilbud, men vi respektere igangværende behandlingsforløb og ind koopererer dem i vores pædagogiske kontekst, i videst mulige omfang, under hensyntagen til vores ressourcer og kompetencer, samt under hensyntagen til børnegruppen.

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra at det enkelte barn føler sig set, forstået og imødekommet af nærværende og engagerede voksne, der anerkender barnet som det er. Gennem anerkendelse vil vi støtte det enkelte barns udvikling og ressourcer, så det I bedst muligt omfang kan mestre og klare sig i hverdagen. Vi ønsker at arbejde med børnenes evne til at kunne modtage og give omsorg. Gennem fælles aktiviteter vil vi give børnene muligheder for udvikling af sociale kompetencer. Vi vil arbejde målrettet på at styrke børnenes selvværd og selvtillid, såvel individuelt som i gruppen. Der lægges derfor stor vægt på at arbejde med barn-barn-relationer og relationerne til voksne, for på disse måder at styrke børnenes sociale kompetencer.

Praksis

Vi vil fastholde en struktureret hverdag hvor alle deltager i ansvaret.

Espehøjs trivsel.

Vi vil arbejde med en familielignende struktur, hvor alle spiser sammen, arbejder og deltager i den fælles hverdag så godt de kan.

Give individuelle pligter og ansvar til gavn for alle i den fælles hverdag. 

Vi tilstræber tydelige, forståelige rammer på Espehøj, ”du må ikke stjæle”, ” dyr skal behandles ordentligt”, o.s.v.

Da vi bor midt i naturen på et nedlagt landbrug, er der mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser i form af motoriske udfordringer og fælles lege. Der ud over har vi et lille dyrehold, som børnene også indgår I pasning og fodringen af.

Indflydelse

I takt med barnets udvikling vil vi imødekomme dets ønsker og behov, såfremt vi vurderer, at det er positivt for barnets udvikling. Det enkelte barn har indflydelse på sin hverdag, i forhold til at planlægge hvad det skal lave inden for den struktur/de rammer de voksne giver barnet. Dette foregår i de daglige samtaler vi har med børnene.

Vi bor på en dejlig gammel gård, midt i naturen, tæt på skov og strand. Her er der rig mulighed for mange forskellige aktiviteter. Dette udnytter vi meget. Motorisk kan det være at cykle til stranden, svinge sig i reb over åen, klatre i træer m.m. Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser, får styrket deres selvtillid, ved at blive udfordret og prøve nye ting. Vi har også dyr - hunde, katte og køer, som vi mener det er vigtigt for børnene at være med til at passe, gå tur med, kæle med, da det hjælper til at opbygge ansvarsfølelse, uforpligtende samvær, hygge m.m. Vi er meget ude for der er der luft og plads til at kunne trække sig, rum til bevægelse og selvom der er afstand til de andre er det nemmere at vende tilbage i fællesskabet, efter at have trukket sig tilbage en lille rum tid.

Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser i form af motoriske udfordringer og samarbejdsøvelser f.eks. ved bål eller praktisk arbejde på gården. Vi bruger gårdens og dens omgivelser som metode, til at lære børnene at tage ansvar, at samarbejde og hjælpes ad som i en familie.

Derudover har børnene ansvar for at rydde op efter sig selv, samt ordne deres egne soverum, med den individuelle støtte og hjælp de har behov for. Dette for at børnene skal lære selv at tage ansvar, for deres plads og ting, men også fordi vores erfaring viser at, det har en tydelig indvirkning på børnene hvis der er rodet/kaotisk omkring dem, så bliver børnene mere urolige og kommer i flere konflikter, mens der derimod er et større overskud hos dem når der er ryddet op og tingene er på deres plads. Det giver dem en mere struktureret og overskuelig dag, især hos de børn der har opmærksomhedsforstyrrelser.​

De er med til at lave mad og bage. Da vi lægger vægt på at servere en sund og alsidig kost, er det også vigtigt for os at børnene er bevidste om, hvad der er sundt-usundt. Derfor taler vi meget om kosten når vi planlægger maden og når vi laver den, vi har udarbejdet en kostpolitik for Espehøj, se under kostpolitik-fanen. Den er udarbejdet efter vores egne erfaringer, med vores børnegrupper, samt efter råd fra ernæringsterapeut Karen Nørby, samt Neuropraktiker Larz Thielemann (Sunde Børn.dk) og bogen ”Kost, adfærd og indlæringsevne” af Frede Bräuner.

Vi cykler og går meget i naturen, med madpakke, te og kaffe. For at lave hyggelige, spændende og udfordrende ting sammen og få nogle fælles oplevelser. Vi mener det er vigtigt at bruge naturen, da den bl.a. er med til at skabe ro og den er en god læreplads. I naturen lærer børnene at bruge deres sanser, krop og koncentration. Kort sagt i naturen kan børnene lære nyt, styrke deres færdigheder, udvikle deres sociale kompetencer – gennem samarbejdsrelationer, leg o.lign. – samt udfordre sig selv – klatre, finde dyr og planter, bygge huler o.lign. – og derigennem få en større forståelse for og viden om sig selv og egne evner.

Vi tilbyder også børnene at deltage i løbetræning, gåture, boldspil og cykelture, da mange af børnene har brug for at få rørt sig og bruge deres energioverskud, der viser erfaringen at netop motion og sport er en god katalysator og børnene får styrket deres motorik og sociale kompetencer.

Vi tager på 4 ture ud af huset om året.

Forældre

Vi vægter forældresamarbejde meget højt, da vi mener at det også er en måde at respektere barnet på.

Vi lader forældrene fortælle deres og børnenes historie, lytter og respekterer dem.

Vores erfaring er, at ved medinddragelse af forældrene gør det det lettere for barnet og forældrene at acceptere behovet for aflastning.

De fleste børn bliver hentet og kørt hjem igen af Espehøjs personale, enten i bussen eller bilen, enkelte forældre vil selv aflevere og hente barnet på Espehøj. Ved aflevering eller afhentning af barnet på Espehøj, sker det i gangen i aflastningen, her siges farvel og vinkes, og det sker før aftensmad, for ikke at forstyrre de andre børn.

Vi skriver i barnets kontaktbog efter hver weekend, så forældrene kan se hvad vi har lavet og hvad der skal ske næste weekend, desuden skriver også forældrene i den om evt. ændringer, stort og småt.

Derudover har hver enkelt barn en kontaktperson, som ca. en gang om måneden har telefonisk kontakt med forældrene, samt deltager i netværksmøder o.lign.

Vi har 2 årlige traditionelle arrangementer i fællesskab. Et sommerarrangement og et julearrangement. Begge disse arrangementer holdes på Espehøj.

Disse arrangementer er med forældre og søskende, da vores erfaring har vist os at samvær mellem andre anbragte børn og deres familier altid har været positivt. Vores indtryk er de anbragte børn og deres familier, har nydt godt af fællesskabet med andre ligestillede. Samtidig er det også vores erfaring, at det at være sammen om noget rart, opbygger en gensidig forståelse og tillid. Hvilket kan være med til at gøre de svære samtaler lettere.

Omkring besøg på Espehøj, må den besøgende respektere de andre børn, de andre børns ting.​

Kontakt​

Espehøj

Kristiansholmsvej 4

4262 Sandved

CVR: 31378966

Leder

Karin Linulf

​Tlf.: 27 21 90 70

E-mail: karin@espehoej.dk

Souchef
Lone Andersen

Tlf.: 41 29 99 70

E-mail: lone@espehoej.dk

Skriv en besked​

Har du spørgsmål, så skriv her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt