Godkendelser

​Fondens godkendelse

Sagsnr.:

2007-69893

Dato:

7. marts. 2013

Dokumentnr.:

2011-181725

Sagsbehandler:

Trine Hansen

​Godkendelse, Opholdsstedet Espehøj / Aflastning.

Næstved Kommune, Tilsynsenheden har på møde den 7.03. 2013 tilrettet godkendelsen, så opholdsstedet fremover er godkendt på nedenstående vilkår.

Denne godkendelse erstatter tidligere godkendelser.

Opholdsstedet godkendes i henhold til Lov om Social Service § 142, stk. 7 og Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 vedr. optagelse på Tilbudsportalen.

Opholdsstedet godkendes på følgende vilkår:

Opholdsstedets adresse: Kristiansholmsvej 4, Skafterup, 4262 Sandved

Ved leder: Karin Linulf. Leders uddannelses-mæssige baggrund: pædagog

Målgruppe:

Børn og unge af begge køn med kognitive, emotionelle, sociale og eller fysiske dysfunktioner.

Antal normerede pladser: 14, fordelt med 9 børn i alderen 6-12 og 5 unge i alderen 12-18.

Aldersgruppe: 6-18

Antal medarbejdere i årsværk inkl. leder: 10

Heraf pædagogisk uddannede i årsværk: 5

Heraf anden relevant uddannede i årsværk: 0

Heraf andre i årsværk: 5

Behandlingsmetode/pædagogiske teorier: Stern og Honneths teorier.

Der arbejdes med fast og forudsigelig struktur, så familielignende som muligt.​

Målsætning for det pædagogiske arbejde;

Opholdsstedets målsætning er, at alle er unikke og at børnene får mulighed for at komme videre med deres individuelle liv, i en for dem meningsfyldt tilværelse.

Organisationsform:

Fond

Takst pr. mdr.

Takst: 1.948 kr. pr. døgn med en belægningsprocent på 95%

Opholdsstedet godkendes endvidere jf. Næstved Kommunes:

- Standardbetingelser.

- Budget- og regnskabsinstruks

- Retningslinjer vedr. fysisk magtanvendelse.

- Opholdsstedets godkendelse forudsætter, at opholdstedet er godkendt af andre offentlige myndigheder f.eks. brand-, bygnings-, og levnedsmyndigheder.

Som tidligere er fremsendt.

Tilsynskonsulent; Trine Hansen

Sagsnr.: 2007-69893

Dato: 7. marts 2013

Dokumentnr.: 2011-180043

Sagsbehandler: Trine Hansen

Godkendelse Opholdsstedet Espehøj, Døgnafdelingen.

Næstved Kommune, Tilsynsenheden har på møde den 7.03.2013, tilrettet godkendelsen, så opholdsstedet fremover er godkendt på nedenstående vilkår.

Denne godkendelse erstatter tidligere godkendelser.

Opholdsstedet godkendes i henhold til Lov om Social Service § 142, stk. 7 og Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 vedr. optagelse på Tilbudsportalen.

Opholdsstedet godkendes på følgende vilkår:

Opholdsstedets adresse: Kristiansholmsvej 4, Skafterup, 4262 Sandved

Ved leder: Karin Linulf. Leders uddannelses-mæssige baggrund: Pædagog

Målgruppe: Børn og unge af begge køn med kognitive, emotionelle, sociale og eller fysiske dysfunktioner.

Antal normerede pladser: 5

Aldersgruppe: 5-22

Antal medarbejdere i årsværk inkl. leder: 5

Heraf pædagogisk uddannede i årsværk: 3

Heraf anden relevant uddannede i årsværk: 0

Heraf andre i årsværk: 2

Behandlingsmetode/pædagogiske teorier: Stern og Honneths teorier.

Der arbejdes med fast og forudsigelig struktur, så familielignende som muligt.

Målsætning for det pædagogiske arbejde

Opholdsstedets målsætning er, at alle er unikke og at børnene får mulighed for at komme videre med deres individuelle liv, i en for dem meningsfyldt tilværelse.

Organisationsform: Fond

Takst pr. mdr. Takst:52.427 kr. med en belægningsprocent på: 95 %

Opholdsstedet godkendes endvidere jf. Næstved Kommunes:

- Standardbetingelser.

- Budget- og regnskabsinstruks

- Retningslinjer vedr. fysisk magtanvendelse.

- Opholdsstedets godkendelse forudsætter, at opholdstedet er godkendt af andre 

offentlige myndigheder f.eks. brand-, bygnings-, og levnedsmyndigheder.

Som tidligere er fremsendt.

Tilsynskonsulent; Tine Hansen​

Kontakt​

Espehøj

Kristiansholmsvej 4

4262 Sandved

CVR: 31378966

Leder

Karin Linulf

​Tlf.: 27 21 90 70

E-mail: karin@espehoej.dk

Souchef
Lone Andersen

Tlf.: 41 29 99 70

E-mail: lone@espehoej.dk

Skriv en besked​

Har du spørgsmål, så skriv her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt