​Døgnets målgruppe​

6 børn, i alderen 5-18 år ved indskrivning. Både drenge og piger.


Tilbudet er for børn med kognitive, emotionelle, sociale og eller fysiske dysfunktioner.
Det enkelte barns funktionsmåde/adfærd og behov vil nøje blive vurderet i forhold til den allerede etablerede børnegruppe på Espehøj. Der er mulighed for foranstaltning ud over det 18år, på Espehøj eller i egen lejlighed andet sted, med fortsat støtte fra os.

Problematikker /adfærd kan være:

Kognitive vanskelighed, for eksempel hyperaktive, impulsive og opmærksomhedsforstyrrede børn, stereotyp adfærd, motoriske og vokale tics.

Mentalt retarderede, dårlig begavede, faglig dårlige.
Emotionelle vanskeligheder, for eksempel depressive træk, følelsesmæssig ustabil, følelsesmæssigt umodne/psykisk.
Sociale vanskeligheder- for eksempel samspil med andre mennesker, problematikker omkring almindelige samfundsmæssige spilleregler. Fysiske handicappede, for eksempel motoriske og sanse problematikker.

Vi vil naturligvis være meget opmærksomme på, at den aktuelle børnegruppe passer sammen. Samt være bevidste om, at ikke alle børn med ovennævnte problematikker vil passe sammen, at det kommer an på grad af problematikken og børnenes adfærd. Vil vi være bevidste om, at det skal være børn der i en vis udstrækning skal kunne indgå i samspil med andre børn.

Årsag til valg af målgruppe:

I vores tid som plejefamilie er det de ovennævnte problematikker vi har arbejdet med. Dette ønsker vi at fortsætte med, da vi har stor lyst til valgte målgruppe og vi har fået opbygget erfaring hermed samt opnået gode resultater med de opgaver vi har haft.

Vi bor på landet, har meget plads både ude og inde, som giver børnene mulighed for at kunne være sammen i leg både ude og inde samt trække sig og være alene. Vi har mulighed for både fysiske og stille aktiviteter.

Vi udnytter de muligheder Espehøj giver, i form af dyre pasning, traktorkørsel med voksen, gå og lege i naturen, cykle til skov og strand.

Vi vægter i øvrigt der skal være mulighed for at både børn og voksne kan deltage i idrætsarrangementer, skolefester m.m. i det omfang børnene og deres problematikker har gavn heraf.​

Opholdsstedet modtager ikke børn med følgende problematikker/adfærd:

Meget udagreagerende, vi vil passe på hinanden på Espehøj, normering, og falder uden for målgruppen.
Misbrugere, grundet normering og falder uden for målgruppen.​

Massive fysiske og psykiske handicap , grundet adgangsforhold og normering.

Seksuelt krænkende, hensynet til de andre børn, og normering.​

Kontakt​

Espehøj

Kristiansholmsvej 4

4262 Sandved

CVR: 31378966

Leder

Karin Linulf

​Tlf.: 27 21 90 70

E-mail: karin@espehoej.dk

Souchef
Lone Andersen

Tlf.: 41 29 99 70

E-mail: lone@espehoej.dk

Skriv en besked​

Har du spørgsmål, så skriv her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt