Døgnets referenceramme

Espehøjs pædagogiske refereneramme.

Vi arbejder udfra social- og adfærdsteoretiske teorier og metoder med hovedvægt på den anerkendende tilgang.

Socialpsykologisk er to af fundamenterne følgende lovmæssigheder:

  • Al adfærd situationsbestemmes.

  • Al adfærd personforankres.

I praksis betyder det at vi systematisk arbejder ud fra den konkrete kontekst hvor i et givent problem er opstået:

  • Hvilke metoder skal der anvendes i den givne situation?

  • Hvad virkede /virkede ikke?

  • Hvilke nye tiltag skal sættes i værk – og af hvem?

Effekten af de nye tiltag i forhold til det enkelte barns udviklingsproces og behandlingsplan, evalueres på personale og supervisionsmøderne.

Derudover arbejder vi ud fra den systemiske synsvinkel, dvs at vi foruden arbejdet med det enkelte barn, fokuserer på alt i barnets livsverden, dets rolle i børnegruppen, i skolen, i familien og i fritiden.​

Den anerkendende tilgang praktiseres ved at vi bestræber os på at ” tage barnet på fesk gerning” i at gøre det acceptable og ønskværdige. Vi arbejder konkret med at styrke barnets selvværd og selvtillid ved at rose barnet i 1-1 kontakten med en medarbejder. Den anderkendende tilgang tager udgangspunkt i relationen, evnen til at sætte sig i barnets sted, kende sin egen rolle og betydning for barnet, så barnet oplever den voksne som en autentisk person, der behandler barnet ligeværdigt.

Vi bruger den narrative pædagogiske tilgang til at støtte identitetsdannelsen hos det enkelte barn. Det betyder i praksis at vi har fokus på at styke barnets narrative kompetencer, at vi støtter barnet i at skabe de alternative, mere positive fortællinger om det selv, og at vi arbejder med udarbejdelsen af livshistoriebøger.

Vores metoder og referenceramme drøftes fortløbende som et fast punkt på personalemødet ud fra praksis og udvalgte artikler.​

Kontakt​

Espehøj

Kristiansholmsvej 4

4262 Sandved

CVR: 31378966

Leder

Karin Linulf

​Tlf.: 27 21 90 70

E-mail: karin@espehoej.dk

Souchef
Lone Andersen

Tlf.: 41 29 99 70

E-mail: lone@espehoej.dk

Skriv en besked​

Har du spørgsmål, så skriv her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt